MIKROINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOPOCIE
Zakończenie realizacji projektu Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie. « | »Seminarium: “Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski. Rejestracja 2018 w pigułce” « | »Targi ANUGA 2017 « | »ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEUERS). « | »Już 1 sierpnia rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne « | »Weź udział w targach branży farmaceutycznej CPhI - Frankfurt, 24-26 października 2017 « | »Jak zagrać w europejskiej Lidze Mistrzów innowacji? - część 2 « | »REACH 2018 - obowiązek rejestracji substancji przez przedsiębiorców. « | »Inspirujący bunt, czyli jak odnaleźć własną drogę w międzynarodowym biznesie - wakacyjne Coffitivity, 19 lipca w Sopocie « | »Jak zagrać w europejskiej Lidze Mistrzów innowacji? - część 1 « | »EXPORT PROFESSIONALS - cykl seminariów pro-eksportowych dla pomorskich przedsiębiorców już od czerwca « | »Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorców. « | »Dotacje dla przedsiębiorców na projekty B+R « | »Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020”, Gdańsk, 23 czerwca 2017 « | »Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Sprawdź z nami jej potencjał i skorzystaj z Innovation Health Check! « | »Pomorzanki w Biznesie - II nabór wniosków « | »Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców, Gdańsk, 30 maja 2017 « | »Weź udział w rozmowach B2B i znajdź nowych partnerów handlowych podczas targów Subcontracting ITM Polska 2017 « | »Orły Wprost 2017 regionu pomorskiego - 25 maja w Sopocie « | »Perspektywy eksportowe na rynkach Ameryki Łacińskiej - otwarte spotkanie, 23 maja w Gdyni « | »
• News
LICZNIK ODWIEDZIN
238427


Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorców.

W imieniu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i M. Mazurek i Partnerzy prawniczej spółki komandytowej serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do skorzystania ze specjalnej oferty szkoleń w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP). 

 

O szkoleniach:

Celem dostosowania do potrzeb przedsiębiorców, szkolenia są poprzedzone diagnozą potrzeb. Na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych za pośrednictwem formularza on-line, eksperci dostosują poziom szkoleń do wymagań uczestników projektu. Prowadzone w ramach szkoleń zajęcia realizowane są metodami interaktywnymi i aktywizującymi, umożliwiającymi uczenie się w oparciu o doświadczenie i dobre praktyki.
 
Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń są dostępne na stronie internetowej projektu PPP dla MMŚP w zakładce „kalendarz szkoleń”: http://ppp.pracodawcyrp.pl/szkolenie/
 
 
SZKOLENIA OGÓLNE, będą miały na celu podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących ppp i będą obowiązkowe dla wszystkich uczestników. Program szkoleń ogólnych obejmuje:
  • przepisy regulujące partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce;
  • budowanie kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć ppp;
  • zagadnienia związane z nawiązaniem współpracy publiczno-prywatnej;
  • analizę miejsca ppp na tle tradycyjnych instrumentów realizacji zadań administracji publicznej;
  • analizę poszczególnych etapów procedury w zakresie udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia ppp
  • możliwości wykorzystania funduszy UE do realizacji projektów ppp;
  • przykłady realizacji przedsięwzięć ppp.
Czas trwania szkolenia ogólnego: 4 dni szkoleniowe (8h/dzień), łącznie 32 godziny 

 
 
SZKOLENIA DEDYKOWANE, skierowane dla tych uczestników projektu którzy odbyli szkolenia ogólne, posiadają już doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji przedsięwzięć ppp i jednocześnie są zainteresowane rozwojem swoich kompetencji, w konkretnym temacie dotyczącym realizacji inwestycji ppp. Program szkoleń dedykowanych obejmuje:
  • przygotowanie oferty przetargowej przez uczestnika projektu w ramach postępowania ppp w którym docelowo planuje uczestniczyć, m.in. w zakresie warunków udziału, trybu postępowania, niezbędnej dokumentacji, kryteriów oceny, negocjacji i innych
  • będzie bezpośrednio wynikać z analizy rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, którymi będą zainteresowani uczestnicy szkoleń dedykowanych;
  • preferowane będą szkolenia w tych branżach w ramach których będą ogłaszane przedsięwzięcia ppp przez pomioty publiczne;
Czas trwania szkolenia dedykowanego: 4 dni szkoleniowe (8h/dzień), łącznie 32 godziny


Wartość szkoleń to 4 112,40 pln (ogólne) i 4 276,40 pln (dedykowane), a przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wnoszą wkład własny – 12,5% odpowiednio 514,05 PLN (ogólne) i 534,55 PLN (dedykowane). 
 
Każde przedsiębiorstwo może zgłosić dwóch pracowników. Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane przez ekspertów projektów – specjalistów z obszaru ppp. Materiały będą również dostępne na stronie projektu w zakładce „do pobrania”. Po zakończeniu szkoleń materiały zostaną przesłane na adres e-mail każdego uczestnika, tak aby osoby, mogły również zapoznać się z materiałem, w dowolnym czasie.

 

O projekcie:

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „PPP dla MMŚP” realizowanego w formule partnerskiej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i M. Mazurek i Partnerzy prawniczą spółkę komandytową, w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r.

Cele projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji ich pracowników z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W ramach projektu wsparciem są objęci zarówno pracownicy, którzy są już zaangażowani w realizację tego typu przedsięwzięć, jak również w przyszłości zamierzają zajmować się przedmiotowym tematem.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerów z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Informacje i kontakt :


Kontakt pod nr tel. 22 518 87 47 lub 22 518 87 72 lub adresem e-mail: rekrutacjappp@pracodawcyrp.pl 
 
 

Źródło: Partnerstwo Publiczno - Prywatne dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://ppp.pracodawcyrp.pl

<< Powrót