MIKROINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOPOCIE
Zakończenie realizacji projektu Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie. « | »Seminarium: “Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski. Rejestracja 2018 w pigułce” « | »Targi ANUGA 2017 « | »ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEUERS). « | »Już 1 sierpnia rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne « | »Weź udział w targach branży farmaceutycznej CPhI - Frankfurt, 24-26 października 2017 « | »Jak zagrać w europejskiej Lidze Mistrzów innowacji? - część 2 « | »REACH 2018 - obowiązek rejestracji substancji przez przedsiębiorców. « | »Inspirujący bunt, czyli jak odnaleźć własną drogę w międzynarodowym biznesie - wakacyjne Coffitivity, 19 lipca w Sopocie « | »Jak zagrać w europejskiej Lidze Mistrzów innowacji? - część 1 « | »EXPORT PROFESSIONALS - cykl seminariów pro-eksportowych dla pomorskich przedsiębiorców już od czerwca « | »Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorców. « | »Dotacje dla przedsiębiorców na projekty B+R « | »Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020”, Gdańsk, 23 czerwca 2017 « | »Czy Twoja firma jest gotowa na innowacje? Sprawdź z nami jej potencjał i skorzystaj z Innovation Health Check! « | »Pomorzanki w Biznesie - II nabór wniosków « | »Zaproszenie na spotkania informacyjne dla wnioskodawców, Gdańsk, 30 maja 2017 « | »Weź udział w rozmowach B2B i znajdź nowych partnerów handlowych podczas targów Subcontracting ITM Polska 2017 « | »Orły Wprost 2017 regionu pomorskiego - 25 maja w Sopocie « | »Perspektywy eksportowe na rynkach Ameryki Łacińskiej - otwarte spotkanie, 23 maja w Gdyni « | »
• News
LICZNIK ODWIEDZIN
238427


Już 1 sierpnia rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne
Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze
Termin składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia 2017 roku do 29 września 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w kwietniu 2018 roku.

Miejsce składania wniosków
Wnioski w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są określone w pkt 11 Regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów od 1) do 2) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje typy projektów od 1) do 6) wymienione w pkt 5 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego w SzOOP RPO WP.

W konkursie RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17 w ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia typów projektów od 1) do 4) z typami projektów 5) i 6), tj. nie dopuszcza się łączenia typów projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych z typami projektów dotyczącymi tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się w Rozdziale 8.3. SzOOP RPO WP. Wyciąg z kryteriów wyboru projektów stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse
Procent dofinansowania projektu
Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 4.5 Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie została ustalona.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 102 333 680 PLN


Niezbędne dokumenty
Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

Archiwalne wersje dokumentów:
Dokumenty archiwalne

Inne dokumenty:

*Załączniki do Zasad Wdrażania – dla ułatwienia usunięto zbędne dla Poddziałania 1.1.1 załączniki lub takie, których zmodyfikowane wersje są załącznikami do Regulaminu konkursu.

 

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w pkt 9 Regulaminu konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia informacji o naborze
Pełna informacja o naborze wraz z Regulaminem konkursu i dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w dziale „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów” oraz na stronach internetowych www.rpo.pomorskie.eu i www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

 • w sprawach dotyczących Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1. informacji udziela telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
   
 • w sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  - Pracownicy Sekcji Kontraktowania, tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs111@arp.gda.pl,
   
 • w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  - Miłosz Mociewicz, tel. (58) 32 33 221, e-mail: milosz.mociewicz@arp.gda.pl,
  - Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail:  d.pysko@pomorskie.eu,
  - Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

<< Powrót